Aan tafel voor een samenleving waarin iedereen ertoe doet

De Zorgtafel biedt zorg aan (jong) volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking, langdurige psychische klachten en/of een getraumatiseerd verleden. Dit doen wij in het kader van begeleid wonen. Dit betekent dat wanneer jij bij ons in zorg komt, je komt te wonen in een van onze veilige en huiselijke 24-uurs voorzieningen. De woningen hebben ca. 7 bewoners en er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. 

De begeleiding is gericht op verschillende levensdomeinen, waaronder wonen, dag-invulling, vrije tijd, sport, financiën en vrienden/familie. De zorg wordt verricht door gekwalificeerd personeel. Je krijgt een eigen kamer en een vaste persoonlijke begeleider. Samen met deze persoonlijke begeleider wordt er gekeken naar jouw specifieke zorgbehoeftes en je situatie en mogelijkheden. Van hieruit wordt er een plan opgesteld voor de toekomst. Dit plan zal met regelmaat geëvalueerd en besproken worden met jou en met de betrokken personen om jou heen.Kernactiviteiten/Methodisch Kader:

Kerntaak van De Zorgtafel is het bundelen van kennis, ervaring en betrokkenheid van derden. Zodat cliënten met ernstige gedrags-, psychiatrische stoornissen, die zijn veroorzaakt en in stand zijn gehouden door diverse factoren in het verleden, op een prettige manier kunnen deelnemen aan de samenleving.

De Zorgtafel is een organisatie die zich richt op cliënten met een Langdurige Zorgindicatie (WLZ) en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De Zorgtafel werkt volgens het methodisch kader Life Wise (https://lifewiselvb.nl).

Cultuursensitieve zorg

Bij De Zorgtafel zorgen wij voor een warme, veilige omgeving om te wonen en te leven waarbij ieder individu uniek is maar gelijkwaardig. Cliënten met diverse problematiek zoals met een VG vallen vaak tussen wal en schip. De Zorgtafel wilt daar staan voor de ondervertegenwoordigde groepen. Door middel van persoonsgerichte zorg, oftewel zorg op maat, wordt er verdieping gevonden bij de ander en wat deze persoon allemaal met zich meebrengt. Iedere cliënt heeft een verschillende achtergrond, komt uit een ander milieu en is divers op zijn eigen manier.

Met het oog op de steeds blijvend veranderende samenleving, waarbij veel verschillende culturen bij elkaar komen, die hier, bij de Zorgtafel, bij elkaar wonen vinden we het belangrijk ons te focussen op cultuursensitiviteit. Cultuursensitiviteit staat voor het bewustzijn dat de eigen normen en waarden niet voor iedereen gelden ( Hemstede, M, 2013 ). De Zorgtafel ziet de culturele achtergrond van een cliënt als een fundamenteel onderdeel van het leven waarbij we op zoek gaan naar aansluiting bij het aangaan van een pedagogische relatie en het aanpassen bij de ondersteuningsbehoefte. 

Cultuurbewust te werk gaan betekent bij de Zorgtafel dat we weten welke culturele normen en waarden we als zorgverleners zelf aanhouden en van waaruit we anderen zien. Dit vergt een open-minded instelling van de pedagogisch medewerkers en daarnaast een verzameling van kennis over culturele diversiteit en het vermogen om te reflecteren op het eigen referentiekader. Naast het vergen van kennis zijn onze medewerkers ook daadwerkelijk bezig met het ècht hebben van contact met cliënten die een andere culturele achtergrond hebben. Om vooroordelen, racisme en andere vormen van discriminatie te herkennen en te bestrijden maken wij, als zorgverleners, dit onderwerp bespreekbaar en communiceren we transparant en met een open houding. We stellen een vraag in plaats van een eigen invulling maken want het negeren culturele diversiteit is geen optie.

Bron: Hemstede, M. (2013). Cultuursensitief werken is creatief omgaan met de situatie. Markant artikel. Geraadpleegd van https://vgn.nl/artikel/17233.

 

 

      hkz_logo.png

     www.keurmerk.nl

 sbb-beeldmerk-300x300.png
      SBB

   

     Zorgkaartnederland

   shiftbase-shiftbase2.png
      Shiftbase

Contact

  De Zorgtafel
Transportweg 5
4387 PE Vlissingen
  085 13 05 714
  [infodezorgtafel.nl]
  Kvk. 74407953

schoenen.jpg

facebook.png