Inclusie/Exclusie criteria

Inclusie/Exclusie criteria


De Zorgtafel is een organisatie die werkt vanuit de visie dat iedereen met een hulpvraag geholpen kan worden. Er wordt gekeken naar de hulpvraag van de cliënt en daarbij wordt voor iedere cliënt een traject op maat opgesteld. Bij inclusie (insluiting) gaat het over de vraag welke cliënten we als organisatie goed, veilig en verantwoord kunnen begeleiden. Inclusie gaat niet vanzelf. We zullen daar als zorgorganisatie actief aan moeten werken middels het aanstellen van deskundig personeel, ruim voldoende faciliteiten bieden die het welzijn en de veiligheid van de cliënt én de medewerker bevorderen en het zorgen voor een goede samenwerking in de zorgketen. Het tegenovergestelde van inclusie is exclusie (uitsluiting). Als zorgorganisatie kunnen we niet iedereen in zorg nemen zonder te kijken naar de omstandigheden rondom de zorgvraag of de intensiteit van de zorgvraag van de cliënt.

Lees hier de Inclusie/Exclusie criteria van De Zorgtafel