Zorgaanbod | WLZ | WMO | Ambulante zorg

Aan tafel voor een samenleving waarin iedereen ertoe doet

De Zorgtafel biedt zorg aan volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking, langdurige psychische klachten en/of een getraumatiseerd verleden. Dit doen wij in het kader van begeleid wonen of door ambulante zorg te leveren. Als je bij ons begeleid komt wonen betekent dit dat je komt te wonen in een van onze veilige en huiselijke 24-uurs voorzieningen. De woningen hebben ca. 7 bewoners en er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Als we jou ambulant begeleiden komen wij bij jou thuis en gaan we van daaruit met jou aan de slag.

De begeleiding is gericht op verschillende levensdomeinen, waaronder wonen, dag-invulling, vrije tijd, sport, financiën en vrienden/familie. De zorg wordt verricht door gekwalificeerd personeel. Je krijgt een eigen kamer en een vaste persoonlijke begeleider. Samen met deze persoonlijke begeleider wordt er gekeken naar jouw specifieke zorgbehoeftes en je situatie en mogelijkheden. Van hieruit wordt er een plan opgesteld voor de toekomst. Dit plan zal met regelmaat geëvalueerd en besproken worden met jou en met de betrokken personen om jou heen.

Je kunt op dit moment bij ons terecht met de volgede indicaties:

  • WLZ
  • WMO (per 01 januari 2024)
  • Jeugd (17+)Ambulante Zorg

Cliënten die vallen onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) die wel thuis kunnen wonen maar graag een aantal uren per dag/week ondersteuning willen, kunnen ook bij ons terecht voor hulp. We richten ons op zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten.

Er wordt ondersteuning gegeven in:

  • Administratie
  • Boodschappen doen en koken
  • Plannen van activiteiten
  • Onderhouden van sociale contacten
  • Hulp bij het vinden van activiteiten zoals sport, vereniging of meedoen aan een buurtactiviteit
  • Psychosociale ondersteuning

Tijdens de begeleiding zal er gekeken worden naar de mogelijkheid voor een dagbesteding, betaald werk of een opleiding. Dit kan extern of intern bij De Zorgtafel zijn.

Bij De Zorgtafel is er de mogelijkheid specialistische ondersteuning te krijgen in de vorm van therapie bij een psychosociale therapeut. Een verpleegkundig specialiste ondersteunt bij het opstellen van de zorgplannen en de evaluaties ervan.

De vorm van ondersteuning verschilt per cliënt en zal altijd gedaan worden met als doel dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan leven en participeren in de maatschappij.

Cultuursensitieve zorg

Bij De Zorgtafel zorgen wij voor een warme, veilige omgeving om te wonen en te leven waarbij ieder individu uniek is maar gelijkwaardig. Cliënten met diverse problematiek zoals met een VG vallen vaak tussen wal en schip. De Zorgtafel wilt daar staan voor de ondervertegenwoordigde groepen. Door middel van persoonsgerichte zorg, oftewel zorg op maat, wordt er verdieping gevonden bij de ander en wat deze persoon allemaal met zich meebrengt. Iedere cliënt heeft een verschillende achtergrond, komt uit een ander milieu en is divers op zijn eigen manier.

Met het oog op de steeds blijvend veranderende samenleving, waarbij veel verschillende culturen bij elkaar komen, die hier, bij de Zorgtafel, bij elkaar wonen vinden we het belangrijk ons te focussen op cultuursensitiviteit. Cultuursensitiviteit staat voor het bewustzijn dat de eigen normen en waarden niet voor iedereen gelden ( Hemstede, M, 2013 ). De Zorgtafel ziet de culturele achtergrond van een cliënt als een fundamenteel onderdeel van het leven waarbij we op zoek gaan naar aansluiting bij het aangaan van een pedagogische relatie en het aanpassen bij de ondersteuningsbehoefte. 

Cultuurbewust te werk gaan betekent bij de Zorgtafel dat we weten welke culturele normen en waarden we als zorgverleners zelf aanhouden en van waaruit we anderen zien. Dit vergt een open-minded instelling van de pedagogisch medewerkers en daarnaast een verzameling van kennis over culturele diversiteit en het vermogen om te reflecteren op het eigen referentiekader. Naast het vergen van kennis zijn onze medewerkers ook daadwerkelijk bezig met het ècht hebben van contact met cliënten die een andere culturele achtergrond hebben. Om vooroordelen, racisme en andere vormen van discriminatie te herkennen en te bestrijden maken wij, als zorgverleners, dit onderwerp bespreekbaar en communiceren we transparant en met een open houding. We stellen een vraag in plaats van een eigen invulling maken want het negeren culturele diversiteit is geen optie.

Bron: Hemstede, M. (2013). Cultuursensitief werken is creatief omgaan met de situatie. Markant artikel. Geraadpleegd van Cultuursensitieve zorg Vilans docplayer.

 

Kernactiviteiten/Methodisch Kader:

Kerntaak van De Zorgtafel is het bundelen van kennis, ervaring en betrokkenheid van derden. Zodat cliënten met ernstige gedrags-, psychiatrische stoornissen, die zijn veroorzaakt en in stand zijn gehouden door diverse factoren in het verleden, op een prettige manier kunnen deelnemen aan de samenleving.

De Zorgtafel is een organisatie die zich richt op cliënten met een Langdurige Zorgindicatie (WLZ) en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De Zorgtafel werkt volgens het methodisch kader Life Wise (https://lifewiselvb.nl).