Over ons | missie | visie | HKZ gecertificeerd

“De afgelopen 20 jaar heb ik in de zorg gewerkt. Van psychiatrie tot jeugdzorg en BOPZ. Hier heb ik als werknemer heel veel meegemaakt, gezien en gehoord en mijn ervaring opgedaan in de zorg. 

Wat ik in deze ervaring heb gezien is dat cliënten vaak een stuk huiselijkheid en veiligheid missen, niet het idee hebben dat ze er mogen zijn en dat ze missen dat er gedaan wordt, wat er wordt beloofd. Hierdoor hebben ze vaak niet het plezier in het leven wat ze wel verdienen. Ook krijgen ze vaak niet de juiste dag invulling die ze het idee geven dat ze er toe doen in de maatschappij. 

Ik heb in al die jaren heel veel naar ze geluisterd en hun frustraties aangehoord. Velen hebben een traantje laten vallen en kon ik te weinig doen omdat ik daar niet over kon beslissen of handelen. Dat was aan andere partijen om de cliënten heen. Wat ik wel kon doen is blijven staan als ze boos en/of gefrustreerd waren of een schouder bieden om op te huilen en vooral begrip tonen. Maar vaak was ook dit niet mogelijk omdat de volgende cliënt je nodig had door de grote van groepen. 

Verbaal zijn de meeste cliënten vaak erg sterk waardoor ze worden overschat, maar dat is hun overleving mechanisme. Zodra ze de veiligheid en waardering voelen bij iemand kunnen ze zichzelf zijn. Ze zijn het vaak gewend om afgewezen te worden in hun leven. Als ze deze afwijzing niet voelen bij je, heb je een prima tijd met ze. 

Dit alles heeft mij de afgelopen jaren tot denken gezet en ben ik tot de conclusie gekomen dat ik het graag anders wil doen voor onze doelgroep. Cliënten in het zorgland met een (L)VB ++ problematiek vallen meestal tussen wal en schip. Ze missen kwaliteit, veiligheid en waarborging en vooral dat ze zichzelf kunnen zijn in een huiselijke sfeer. Korte lijnen binnen de organisatie, altijd de cliënten voorop stellen en er voor ze zijn, is bij De Zorgtafel heel belangrijk. Mee kunnen draaien en leven in de maatschappij met hun beperking door middel van dagbesteding bij werk bedrijven op maat.”

(M. Hardjopawiro – Bestuurder De Zorgtafel)

Onze missie

Wij vinden dat ieder mens recht heeft op een waardevol en gelukkig leven. Ieder persoon is uniek, doet ertoe en mag er zijn. Het is onze missie om kwetsbare mensen in de samenleving deze kans te geven door hen een veilig thuis te bieden met de juiste zorg. Wij geloven dat een begeleiding op maat, afgestemd op de behoefte van onze bewoners, hun welbevinden, zelfredzaamheid en ontwikkeling bevordert. Dit geeft hen een kans om een gelukkig leven te leiden. Door onze kleinschaligheid, expertise en persoonlijk contact creëren wij een zo optimaal mogelijke omgeving om zich te ontplooien. Hierbij zijn de kernwaarden een leidraad.

Onze visie

De Zorgtafel begeleidt cliënten vanaf 18 jaar, die door een samenloop van omstandigheden in hun verleden dan wel een ernstige beperking dusdanig zijn vastgelopen dat een zelfstandig leven in de samenleving niet (meer) lukt. Wij bieden de juiste zorg op maat zodat zij weer volwaardig en verantwoord kunnen deelnemen aan de samenleving of een volwaardig leven hebben op onze daarvoor bestemde locatie met de juiste zorg en aandacht voor de cliënt. Wij geloven dat juist persoonlijke aandacht en begeleiding in een huiselijke omgeving bijdraagt aan de kwaliteit en een gelukkiger leven van onze cliënten. Daarnaast zijn we van mening dat contact met een vaste begeleider en therapeut bijdraagt aan veiligheid, vertrouwen en persoonlijke groei. Hoe korter de lijnen zijn tussen cliënt, begeleider en hulpverlener, des te efficiënter en effectiever de begeleiding is.

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden zijn de leidraad om onze missie en visie om te zetten in een werkende strategie en om onze doelen te realiseren.

Iedereen is uniek

Iedereen is uniek maar gelijkwaardig. Wij geloven in een omgeving met vriendelijkheid en respect voor iedereen.

Denken in oplossingen

Structuur en systemen zijn belangrijk, maar mogen geen kansen blokkeren.

Integer

Wij vinden het belangrijk dat je ons aan ons woord kunt houden. Onze medewerkers hebben een volledig functionerend moreel kompas.

Optimistisch

Bij ons is het glas halfvol. Wij geloven dat een positieve insteek een bijdrage aan je geluksgevoel kan geven.

Spreken is goud

Onze gesprekken, beloftes en afspraken komen tot stand met geduld, respect, eerlijkheid en direct overleg.

We zijn ons bij De Zorgtafel specifiek gaan richten op jong volwassenen met een (licht) verstandelijke beperkingen en daarbij psychosociale/ psychische problematiek en verslavingsproblematiek. Bij De Zorgtafel ervaren onze bewoners het huiselijke gevoel, een gevoel van veiligheid, vertrouwen en geborgenheid én open en transparante zorg. Omdat dit vaak een gemis is bij onze cliënten, hebben ze dit juist nodig om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Ieder mens wil als individu gezien en gehoord worden en vooral voor onze bewoners is het essentieel dat zij dit gevoel hebben. Dat er naar hen geluisterd wordt en ze zoveel mogelijk de regie weer over hun leven krijgen. Er is veiligheid en vertrouwen nodig om je te kunnen ontwikkelen en om psychisch leed te verwerken, om zelfvertrouwen te ontwikkelen om stabiele sociale relaties aan te kunnen gaan. Wij bieden elke cliënt maatwerk aan om ervoor te zorgen dat je zo goed mogelijk kan meedraaien in de maatschappij.