Werkwijze | HKZ keurmerk | Kwaliteit

Lifewise-logo.png

Bij De Zorgtafel werken wij volgens de 4 pijlers die in een methodisch kader ontwikkeld zijn door Middin en Cordaan. De Life Wise methodiek (LifeWise.nl).

Middin heeft samen met Cordaan een methodisch kader ontwikkeld voor de begeleiding van cliënten met een licht verstandelijke handicap met bijkomende complexe problematiek. De LifeWise methode bestaat uit 16 handvatten, ingedeeld in 4 pijlers: verbinden, stabiliseren, ontwikkelen en inbedden. Je krijgt persoonlijke doelen en een route naar stabiliteit, sociale contacten en zelfstandigheid. 

Op alle locaties zijn zeer betrokken medewerkers die iedere dag samen met jou rust en ritme in je leven proberen te creëren, zodat je meer overzicht krijgt en aan je toekomstplannen kunt werken.

 

 

 


hkz_logo.png

               www.keurmerk.nl

Keurmerk

De Zorgtafel heeft op 12 juli 2019 het certificaat HKZ behaald op basis van een goed doorlopen externe audit van het Keurmerkinstituut. Dit keurmerk wordt afgegeven op basis van Kwaliteitsnormen. Kwaliteit is bij De Zorgtafel een belangrijk speerpunt. Dit keurmerk wordt jaarlijks getoetst door het Keurmerkinstituut (https://keurmerk.nl/). Op 02 juni 2023 heeft De Zorgtafel de uitgebreide herkeuring van het HKZ certificaat wederom positief doorlopen! Ons certificaat is verlengd en hier zijn we enorm trots op!

Klant tevredenheidsonderzoek

In het kader van de kwaliteitsborging van De Zorgtafel vindt jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) plaats onder haar bewoners.

Op 29 okt 2019 heeft een eerste tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden en dat is vervolgens ieder jaar herhaald. De basis was een KTO-meldingsformulier dat toegankelijk was via een linkje naar de website en door het invoeren van een unieke sleutel.

Dit formulier is in december 2023 aan 28 cliënten uitgereikt en 25 cliënten (89%) hebben het formulier vervolgens ingevuld. Het was een anoniem onderzoek i.v.m. de AVG.

Met trots kunnen we laten zien dat we in 2023 wederom een prima score hebben behaald in de tevredenheid onder onze bewoners. Het gemiddelde cijfer wat de bewoners ons geven is een 7,69 .

Een analyse van de formulieren van het tevredenheidsonderzoek is op 30 januari 2024 uitgevoerd door het meetbureau Metaphorum. Na vaststelling van het document wordt het rapport besproken met:

  1. de directie
  2. de RvC
  3. de medewerkers  
  4. de cliëntenraad. 

De analyse en uitkomsten van de besprekingen geeft De Zorgtafel inzichten en tips. Door het KTO kunnen we bij De Zorgtafel de zorg voor onze bewoners verbeteren en eventueel het beleid aanpassen waar nodig.

Voor de vragenlijst en de uitslag van het KTO klik hier

proces.png