Lifewise-logo.png

Bij De Zorgtafel werken wij volgens de 4 pijlers die in een methodisch kader ontwikkeld zijn door Middin en Cordaan. De Life Wise methodiek (LifeWise.nl).

Middin heeft samen met Cordaan een methodisch kader ontwikkeld voor de begeleiding van cliënten met een licht verstandelijke handicap met bijkomende complexe problematiek. De LifeWise methode bestaat uit 16 handvatten, ingedeeld in 4 pijlers: verbinden, stabiliseren, ontwikkelen en inbedden. Je krijgt persoonlijke doelen en een route naar stabiliteit, sociale contacten en zelfstandigheid. 

Op alle locaties zijn zeer betrokken medewerkers die iedere dag samen met jou rust en ritme in je leven proberen te creëren, zodat je meer overzicht krijgt en aan je toekomstplannen kunt werken.

 

 

 


hkz_logo.png

               www.keurmerk.nl

Keurmerk

De Zorgtafel heeft op 12 juli 2019 het certificaat HKZ behaald op basis van een goed doorlopen externe audit van het Keurmerkinstituut. Dit keurmerk wordt afgegeven op basis van Kwaliteitsnormen. Kwaliteit is bij De Zorgtafel een belangrijk speerpunt. Op 02 juli 2021 heeft De Zorgtafel de jaarlijkse audit van het Keurmerkinstituut wederom positief doorlopen!

Klant tevredenheidsonderzoek

In het kader van de kwaliteitsborging van De Zorgtafel vindt jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) plaats onder haar bewoners.

Op 29 okt 2019 heeft een eerste tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden en dat is in november 2020 herhaald. De basis was een KTO-meldingsformulier dat toegankelijk was via een linkje naar de website en door het invoeren van een unieke sleutel. Dit formulier is in november 2020 aan 17 cliënten uitgereikt. Het was een anoniem onderzoek i.v.m. de AVG.

In totaal hebben 17 (100%) bewoners de formulieren ingevuld.

Een analyse van de formulieren van het tevredenheidsonderzoek is op 11 december 2020 uitgevoerd door het meetbureau Metaphorum. Na vaststelling van het document is het rapport besproken worden met:

  1. de directie
  2. de RvC
  3. de medewerkers  
  4. de cliëntenraad. 

De analyse en uitkomsten van de besprekingen geeft De Zorgtafel inzichten en tips. Door het KTO kunnen we bij De Zorgtafel de zorg voor onze bewoners verbeteren en eventueel het beleid aanpassen waar nodig.

Voor de vragenlijst en de uitslag van het KTO klik hier

proces.png

 

      hkz_logo.png

     www.keurmerk.nl

 sbb-beeldmerk-300x300.png
      SBB

   

     Zorgkaartnederland

   shiftbase-shiftbase2.png
      Shiftbase

Contact

  De Zorgtafel
Transportweg 5
4387 PE Vlissingen
  085 13 05 714
  [infodezorgtafel.nl]
  Kvk. 74407953

schoenen.jpg

facebook.png