Privacy reglement

 • De Zorgtafel B.V. heeft een privacyreglement waarin beschreven is hoe De Zorgtafel omgaat met uw persoonlijke gegevens
 • Om goede begeleiding mogelijk te maken, leggen wij uw persoonlijke gegevens vast. U heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht op bescherming van die gegevens. Hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, ligt vast in het privacyreglement.
  • Daarin is onder meer geregeld:
   • wie toegang heeft tot uw gegevens;
   • aan wie uw gegevens worden verstrekt;
   • hoe uw gegevens worden beveiligd;
   • hoe lang de gegevens worden bewaard;
   • hoe om te gaan met eventuele datalekken. 
    • Verder is in dit reglement geregeld dat:
     • wij niet meer gegevens over u opnemen dan strikt noodzakelijk;
     • wij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan;
     • alleen degenen die betrokkenen zijn bij de begeleiding op de hoogte zijn van uw situatie;
     • wij zonder uw toestemming geen informatie geven aan anderen; u recht heeft om uw gegevens in te zien;
     • u ons kunt verzoeken uw gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen;
     • u kunt vragen uw dossier te vernietigen wanneer de begeleiding is geëindigd.

    • Meer weten? Privacyreglement (De Zorgtafel).pdf

     

          hkz_logo.png

         www.keurmerk.nl

     sbb-beeldmerk-300x300.png
          SBB

       

         Zorgkaartnederland

       shiftbase-shiftbase2.png
          Shiftbase

    Contact

      De Zorgtafel
    Transportweg 5
    4387 PE Vlissingen
      085 13 05 714
      [infodezorgtafel.nl]
      Kvk. 74407953

    schoenen.jpg

    facebook.png